Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Contributie

De contributie voor het lidmaatschap wordt vastgesteld door de ledenvergadering. De contributie is afhankelijk van het inwonersaantal van uw gemeente en of de gemeente te maken heeft met de uitkoopregeling of verkabeling, verplaatsen en/of een alternatievenonderzoek . De contributie bedraagt voor 2018:

Verkabelen, verplaatsen en/of alternatievenonderzoek

  • gemeente < 20.000 inwoners:                     € 2.500,-
  • gemeente 20.000-100.000 inwoners:         € 3.500,-
  • gemeente > 100.000 inwoners:                   € 4.500,-

Uitkoop 

  • gemeente < 20.000 inwoners:                     € 1.000,-
  • gemeente 20.000-100.000 inwoners:         € 2.000,-
  • gemeente > 100.000 inwoners:                   € 3.000,-

Meer informatie en voorwaarden vindt u terug in de statuten