Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Over het platform

Sinds 2011 organiseert het Gemeentelijk Platform Hoogspanning de verbinding tussen gemeenten die te maken hebben met problematiek rondom bestaande en nieuwe hoogspanningsverbindingen. Daarnaast vertegenwoordigt het Platform de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten gemeenten richting het Rijk en de netbeheerders. Directe aanleiding voor de samenwerking is de uitwerking van de regeling voor de uitkoop van woningen onder 220/380kV hoogspanningsverbindingen en de komst van het verkabelingsprogramma voor 110/150kV hoogspanningsverbindingen binnen de bebouwde omgeving.

Op 17 januari 2014 is tijdens de Dag van de Hoogspanning de samenwerking bekrachtigd en is de weg ingezet naar de oprichting van de Vereniging Gemeentelijk Platform Hoogspanning. De oprichtende partijen van de vereniging zijn de gemeenten Oostzaan, Veenendaal en Zaanstad. Bij aanvang telt de vereniging 12 gemeenten als lid. Het doel is de vereniging dit jaar te laten groeien tot 25 gemeenten.

Belang van een gezamenlijke ‘vuist’ richting Den Haag

Het is van groot belang dat de gemeenten sterk betrokken raken bij de verdere uitwerking en uitvoering van het hoogspanningsprogramma. Dat programma zal immers voor gemeenten flink in de papieren gaan lopen en soms ook de spreekwoordelijke ‘bloed, zweet en tranen’ kosten. Zo valt van onttrekking van woningen aan de woningvoorraad weinig positiefs te verwachten. Het aantal huizen neemt af, er ontstaat onrust bij bewoners en omwonenden en herbestemming zorgt voor (leefbaarheids)problemen. Aan de verkabeling van hoogspanningsverbindingen moeten gemeenten 25% bijdragen. Dat zal miljoenen gaan kosten, nog los van tijdelijke overlast en extra kosten voor procesbegeleiding en planvorming.

Vanwege de gemeentelijke belangen die met het hoogspanningsprogramma gemoeid zijn, is het noodzakelijk met gemeenten een stevige, gezamenlijke vuist richting Den Haag en TenneT te maken (“eendracht maakt macht”). Voor principieel verzet is het te laat, nu de contouren van het programma al zijn geschetst en uitvoeringsregelingen in voorbereiding zijn. Maar op die uitwerking kan wel degelijk invloed worden uitgeoefend.

Om deze vuist te kunnen maken is het zaak dat gemeenten met een breed collectief georganiseerd raken. Hoe meer gemeenten zich aansluiten bij de vereniging, hoe steviger de onderhandelingspositie van het platform richting Rijk en TenneT. Het loont dus om u aan te sluiten.