Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

EZ publiceert Q&A over uitkoopregeling

In de aanloop naar een definitieve invulling van de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsverbindingen heeft EZ een informatieblad gepubliceerd met vragen en antwoorden over de regeling.

De Q&A is hier te downloaden. Het ministerie geeft daarbij aan dat gesprekken met gemeenten over de rolverdeling bij de uitvoering van de regeling nog lopen. Ook worden nog gesprekken gevoerd met bewoners. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten. Wanneer de regeling in het najaar definitief is  vastgesteld zal er een nieuwe lijst van vragen en antwoorden worden gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl/uitkoopenverkabeling. Betrokken bewoners ontvangen deze dan ook per post.

0  reacties