Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Wet STROOM sneuvelt in Eerste Kamer

Het wetsvoorstel STROOM, inclusief verkabelingsregeling, is op 22 december door de Eerste Kamer verworpen.

Er heeft zich net een klein politiek drama afgespeeld voor minister Kamp. Nadat een motie tegen de splitsing van Delta en Eneco was aangenomen en Kamp aangaf dat het kabinet de motie níet ging uitvoeren, werd het muisstil in de zaal. Bij stemming bleek het wetsvoorstel vervolgens met een zeer nipte meerderheid van 38 tegen 37 voor verworpen. Kamervoorzitter Ankie Broekers heeft de stemmen tot twee keer toe laten tellen, maar kon niet tot een andere conclusie komen.

De starheid en rechtlijnigheid van Kamp, waar de gemeenten ook veelvuldig op zijn getrakeerd, lijkt hem part gespeeld te hebben. Het biedt ons platform wel weer ruimte voor onderhandeling over de invulling van de verkabelingsregeling.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er met het afgewezen wetsvoorstel STROOM en de daarin vervatte verkabelingsregeling gaat gebeuren. Minister Kamp zou inmiddels medegedeeld hebben dat hij binnen 2 maanden een nieuwe wet wil hebben om in ieder geval de wind-op-zee- afspraken uit het Energieakkoord juridisch vast te leggen.

Het is nog onduidelijk wat de minister ten aanzien van verkabeling van plan is. Positief is wel dat Kamp tijdens het debat open leek te staan voor een provinciale bijdrage, zoals door ons voorgesteld.

0  reacties