Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

220 en 380 kV verbindingen komen mogelijk ook in aanmerking voor verkabeling

Hoogspanningsverbindingen met hogere spanningen van 220 en 380 kV zijn tot nu toe uitgesloten in het verkabelingsprogramma. De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen die toekomstige verkabeling van hogere spanningen toch mogelijk moet maken.

De voorgestelde verkabelingsregeling in de Elektriciteitswet biedt geen ruimte voor verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen. De verwachting is echter dat door innovatie de kosten van verkabeling in de toekomst aanzienlijk lager zullen zijn dan nu het geval is. De Tweede Kamer wil nu dat toekomstige verkabeling niet moet worden uitgesloten, bijvoorbeeld om uitkoop van bewoners te voorkomen, zoals in de gemeenten Zaanstad en Molenwaard aan de orde is.

Daarom heeft de Kamer via een motie de minster opgedragen dat pties moeten worden beoordeeld op de gevolgen voor bewoners, de inpasbaarheid in het gebied en kostenefficiëntie

Daarom zullen bij het uitwerken van de uitkoopregeling, de alternatieven voor uitkoop van bewoners bij hoogspanningslijnen serieus worden meegewogen. Het gaat daarbij over de verkabeling van 220 kV- en 380 kV-leidingen, het verplaatsen van het tracé of het gebruik van innovatieve typen masten met minder straling. Aldus de motie van CU kamerlid Dik-Faber

0  reacties