Vereniging Gemeentelijk Platform HoogspanningSamen sterker in hoogspanningsproblematiek

Gemeenten gaan in met minister in overleg over verkabelingsbijdrage

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het amendement van Mulder en Vos. Dat amendement schrijft voor dat de gemeentelijke bijdrage aan de verkabeling per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)geregeld gaat worden.

Praktisch houdt dat in dat de 25% gemeentelijke bijdrage niet in de wet vast ligt en dat de Kamer daarover een apart besluit zal nemen. De gemeenten gaan daarover met het ministerie in overleg.

Helaas hebben de amandemten van Dik-Faber en Van Tongeren die voorstelden een lagere gemeentelijke bijdrage in de wet vast te leggen geen meerderheid gehaald.

De komende periode zal het platform zich inzetten om via het AMvB de gemeentelijke bijdrage te verlagen zodat de regeling ook werkelijk tot het ondergronds brengen van hoogspanningskabels zal leiden.

0  reacties